دسته‌بندی نشده


فیزیوتراپی رباتیک

فیزیوتراپی رباتیک

تحقیقاتی است که با استفاده از ددستگاه فیزیوتراپی رباتیک به درک و تقویت توانبخشی اختصاص داده شده است. توانبخشی رباتیک شامل توسعه دستگاه‌های رباتیک برای کمک به عملکردهای مختلف حسی و حرکتی است (مانند بازو، دست، پا، مچ پا). پیشرفت......