امروز: اسفند 11, 1402 11:10 ق.ظ

سی پی ام مچ

دستگاه حرکت پسیو مداوم (CPM) ، دستگاهی است که مفصل را به‌آرامی و به ‌طور ممتد در یک دامنه‌ی حرکتی کنترل‌شده به‌ صورت غیرفعال و دوره‌ای حرکت می‌دهد.  سی پی ام مچ شریف اگزو دستگاهی قابل حمل با دو درجه آزادی حرکت (فلکشن/اکستنشن و اولنار‌دیویشن/ رادیال‌دیویشن) که قابلیت تنظیم سرعت و دامنه‌ی حرکتی را با دقت یک درجه دارد. استفاده مداوم از این دستگاه باعث افزایش بازه محدود شده مفصل مچ، ترمیم بافت،کاهش التهاب ودرد بعد از عمل جراحی می شود.

مزایا:

  • جلوگیری از خشکی مفصل مچ
  • کاهش درد ، التهاب، دوره آسیب و بستری
  • افزایش بازه محدود شده حرکتی مفصل مچ
  • انجام حرکات مداوم پاسیو به محض اتمام عمل جراحی
  • کاهش زمان بازیابی رنج حرکتی مفصل بعد از عمل جراحی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید